3503759302_1dc62cbf4e.jpg

Grafy úspěšnosti

Proč se připravovat ke Cambridgeským zkouškám?

Úspěšní absolventi Cmbridgeských zkoušek získávají celosvětově platný certifikát, který usnadňuje přijetí na vysoké školy a opravňuje ke vstupu na zahraniční univerzity. Zároveň obecně zvyšuje šanci uplatnit se na trhu práce, kde nadnárodní společnosti, ale i české firmy a orgány veřejné správy, často vyžadují mezinárodně platný doklad o jazykových znalostech. Z těchto důvodů je počet absolventů zkoušek poměrně vysoký, jen v loňském roce skládalo Cambridgeské zkoušky v ČR téměř deset tisíc kandidátů.

Rok 2009 (jaro) - srovnání výsledků studentů jazykové školy HEAD & HEART vůči ostatním studentůmRok 2008 - srovnání výsledků studentů jazykové školy HEAD & HEART vůči ostatním studentům

Rok 2008 - úspěšnost kandidátů celá ČR