back-to-school.jpg

Nabídka jazykových kurzů ve školním roce 2017-2018

Kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky (skupina)

Pro koho je kurz určen: všem začátečníkům, jimž někdy chybí potřebné odhodlání
Vstupní úroveň: 0
Učebnice: New English File Beginner


Kurz anglického jazyka pro začátečníky se znalostí (skupina)

Pro koho je kurz určen: těm, kteří již 100 x začínali nebo v pokusu naučit se anglicky nikdy
nedospěli dál než k páté lekci
Vstupní úroveň: A1
Učebnice:  English File Elementary Third Edition


Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (skupina)

Pro koho je kurz určen: : absolventům kurzů pro začátečníky, kteří se již seznámili se základy
jazyka
Vstupní úroveň: A1
Učebnice:  English File Pre-Intermediate Third Edition


Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé navazující (skupina)

Pro koho je kurz určen: tento kurz je vhodný pro studenty, kteří si již osvojili základní
gramatiku, ale rádi si zopakují určité okruhy a zároveň potřebují oživit konverzaci v anglickém
jazyce
Vstupní úroveň: A2
Učebnice:  English File Pre-Intermediate Third Edition


Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (skupina)

Pro koho je kurz určen: tento nejnovější kurz je pro angličtináře, kteří hledají motivaci
pokračovat ve studiu, to pravé; přináší aktualizovanou slovní zásobu a stimuluje řečové dovednosti
Vstupní úroveň: B1
Učebnice:  English File Intermediate Plus Third Edition


Kurz anglického jazyka pro pokročilé navazující (skupina)

Pro koho je kurz určen: vhodný pro ty, kteří mají za sebou již několik let studia angličtiny a
potřebují se takzvaně "rozmluvit".
Vstupní úroveň: B1 – B2
Učebnice: English File Intermediate Third Edition


Přípravný kurz anglického jazyka k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL (First nebo Preliminary)

Pro koho je kurz určen: vhodný pro ty, kteří ke studiu jazyka potřebují silnou motivaci v podobě termínu zkoušky, potřebují body navíc k přijetí na vysokou školu nebo si chtějí vylepšit svůj životopis.
Tento kurz je přípravou na složení mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, která se těší velké oblibě. Kandidát je připraven používat prakticky angličtinu v různých situacích a v jazyce komunikovat. Certifikáty mají neomezenou platnost. Kandidáti HEAD & HEART jsou tradičně u těchto zkoušek maximálně úspěšní.
Vstupní úroveň: B1 – B2


Přípravný kurz anglického jazyka k mezinárodní zkoušce BEC (Preliminary/Vantage/Higher)

Pro koho je kurz určen: : tento kurz je přípravou na mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny, která je preferována řadou podniků a firem. Kandidát je připraven pokrýt všechna témata profesionální komunikace, např. prezentaci produktu, marketing, finanční sektor i obchodní korespondenci. Certifikáty mají neomezenou platnost. Kandidáti HEAD & HEART jsou tradičně u těchto zkoušek maximálně úspěšní.
Vstupní úroveň: B1 – B2


Kurzy anglické konverzace

Pro koho je kurz určen: doporučujeme více pokročilým zájemcům, kteří si potřebují udržet dosaženou úroveň a být v pravidelném kontaktu s českým lektorem / rodilým mluvčím „naživo“.
Vstupní úroveň: B1 – C2


Individuální kurzy anglického jazyka

Pro koho je kurz určen: Pro časově hodně vytížené klienty z řad podnikatelů, zaměstnanců i maminek na MD
Vstupní úroveň: A1 – C1
Výuka: Zápis do individuálních kurzů probíhá celoročně. Vyučuje se od časných ranních hodin do pozdního večera. Klient se podílí na výběru témat a je s ním konzultována náplň a efektivita výuky. Učební osnova kurzu může být orientována na obecný nebo obchodní jazyk, případně kombinaci obou.
Rozvrh hodin: Vyučuje se od časných ranních hodin do pozdního večera. Vzhledem k časové vytíženosti individuálních klientů se počítá s tím, že některé lekce se budou odvolávat, jiné naopak jako kompenzace přidávat. Výhody toho, mít lektora jen pro sebe , jsou nesporné.
V ceně kurzu jsou zahrnuty fotokopie učebních materiálů.
Jak se přihlásit:Poptávka po tomto typu kurzu je tradičně vysoká, proto se informujte v jazykové škole co nejdříve. V případě dohody se školou a s lektorem můžete začít studovat prakticky ihned.
* Nabízíme v dalších jazycích: NJ, FrJ, ŠpJ a RJ


Angličtina 50 +

Pro koho je kurz určen: speciálně pro narozené před rokem 1963, kteří přišli na to, že by je učení bavilo, pod vedením zkušeného lektora s citlivým přístupem a respektem k specifickým nárokům klientů s bohatými životními zkušenostmi. Učení jazykům omlazuje!
Vstupní úroveň: 0 (stačí odhodlání a chuť poznávat nové věci)


Angličtina pro nejmenší

Jazyková škola HEAD & HEART má pro výuku Angličtina dětem vytvořenou vlastní metodiku. Vznikla ve spolupráci s Mgr. Sylvií Dolákovou a vychází z jejích bohatých pedagogických zkušeností, které byly publikovány i knižně.

Naše aktivity v tomto směru rozvíjíme úspěšně již řadu let v pravidelných kurzech ke spokojenosti nejmenších klientů a jejich rodičů. Kvalita výuky je zajištěna mnohaletými zkušenostmi našich vedoucích lektorek, které mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a špičkovou kvalifikaci pro výuku AJ.


Speciální kurzy cizích jazyků:

 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

Firemní jazyková příprava - Semináře Business English

13 výukových bloků v délce 1 x 90 min/ týden, cena na vyžádání v kanceláři jazykové školy

 • Obchodní korespondence – dopis, e-mail.
 • Profesní kariéra: životopis, motivační dopis, žádost o místo, výpověď.
 • Termín schůzky – plánování, navrhnutí, odřeknutí, změna termínu.
 • Zpráva – poznámky, sdělení, krátký dopis, záznam z jednání.
 • Zakázka: objednávka, dodací list, faktura.
 • Smlouva a její druhy a dodatky.
 • Druhy plateb, úvěr.
 • Nabídka, potvrzení a změna nabídky.
 • Storno, reklamace, omluva, upomínka.
 • Obchodní cesta, veletrh.
 • Pracovní trh, reklama
 • Nejen osobní dopis: blahopřání, poděkování, omluva, soustrast a další…
 • Small talk.
 • Argumentace: argumentační jazyk a způsob vedení debaty.
 • Verbální a nonverbální komunikace jako základní aspekt komunikace.
 • Rétorické figury a obraty.
 • Prezentace: vytvoření, struktura a zásady správné prezentace.
 • Příprava a přednes PowerPointové prezentace na vybraná témata.

Individuální jazyková příprava - Angličtina pro EU

Učební osnova kurzu: příprava na CBT testy EPSO a následná příprava na Assessment centre testy za účelem získání prestižní pozice EU official, tyto testy jsou nejnáročnějšími testy vůbec a s námi na ně budete dokonale připraveni bez nutnosti cestovat mimo ČR

Podrobné informace získáte při osobním setkání Mgr. Lenkou Drbálkovou. Neváhejte si sjednat schůzku.