Kariéra v srdci Evropy

Příprava na eurokonkurzy EPSO Brusel

Studijní pobyty v Bruselu jsou určeny zájemcům o práci v institucích EU. Předpokládá se výborná znalost anglického jazyka, neboť všechny přednášky i materiály budou v angličtině.Obsahové zaměření kurzů je přizpůsobeno tématům potřebným k úspěšnému složení vstupních testů. Vědomosti musí být faktografické a přesné, tyto konkurzy jsou nejnáročnějšími výběrovými řízeními vůbec. Podle vzorů verbálních a numerických testů budou rozebrány postupy a tipy na zvládnutí této části konkurzu.Pozvaní řečníci, kteří jsou odborníky na evropskou tematiku, poskytnou prostor na otázky a diskusi.

Download information package (incudes programme & registration form)

A career in the heart of Europe

Preparing for EPSO Open Competitions for the European Institutions
Brussels

These courses are designed mainly,but not exclusively, for those applying for positions within EU institutions.Very good command of English is essential as all the talks and materials will be in English. The objective is to prepare participants for pre-selection tests. These seem to be the crucial part where many candidates end. Actual verbal and numerical tests will offer opportunity to familiarise yourself with the format of the tests. The training will also provide tips and tricks on how to pass them successfully In addition to the lectures given by experts, the participants will be given the possibility to participate in the discussions.

Download information package (incudes programme & registration form)