Mezinárodní jazykové zkoušky

Jazyk: ANGLICKÝ

Britská rada v České republice pořádá mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, z nichž jsou v mezinárodním měřítku nejuznávanější cambridgeské jazykové zkoušky. Většina zkoušek se koná dvakrát v roce, v červnu a prosinci. Na všechny zkoušky je nutné přihlásit se předem, v době registrací. Certifikáty mají neomezenou platnost.

Nejbližší zkušební centrum: Britské centrum Knihovny UP, Křížkovského 14, 771 00 Olomouc, tel. 585 631 874, e-mail: bc-kup@rupnw.upol.cz

Všeobecná angličtina

§ KET - Key English Test

Komu je určena?

První krok pro studenty, kteří se začínají učit anglicky. Předpokládá asi 180 – 200 hodin studia.

Jaké části obsahuje?

Reading and Writing (Paper 1) Time: 1 hour 10 minutes

Listening (Paper 2) Time: approximately 25 minutes

Speaking (Paper 3) Time: 8 – 10 minutes

Cena:

2 100,00 Kč

§ PET - Preliminary English Test

Komu je určena?

Zkouška pro mírně pokročilé, předpokládá asi 450 hodin studia.

Zkouška je uznávána veřejnou správou v České republice a řadou společností a firem.

Jaké části obsahuje?

Reading and Writing (Paper 1) Time: 1 hour 30 minutes

Listening (Paper 2) Time: approximately 30 minutes

Speaking (Paper 3) Time: 10 – 12 minutes

Cena:

2 300,00 Kč

§ FCE – First Certificate in English

Komu je určena?

Zkouška pro středně pokročilé studenty, nejrozšířenější ze všech cambridgedských zkoušek. Předpokládá asi 750 hodin studia.

Jaké části obsahuje?

Reading (Paper 1) Time: 1 hour 15 minutes

Writing (Paper 2) Time: 1 hour 30 minutes

Use of English (Paper 3) Time: 1 hour 15 minutes

Listening (Paper 4) Time: approximately 40 minutes

Speaking (Paper 5) Time: 14 minutes

Cena:

4 100,00 Kč

Obchodní angličtina

Business English Certificates je série tří zkoušek, které jsou zaměřeny na testování znalosti obchodní angličtiny.Tyto zkoušky jsou vhodné pro studenty angličtiny, kteří se připravují nebo již pracují v mezinárodním obchodním prostředí.

BEC Preliminary – 2. stupeň

Komu je určena?

Stupněm náročnosti odpovídá zkoušce PET.

Jaké části obsahuje?

Reading and Writing; Time: 1 hour and 30 minutes

Listening; Time: approximately 40 minutes

Speaking; Time: 12 minutes

Cena:

2 400,00 Kč

BEC Vantage – 3. stupeň

Komu je určena?

Stupněm náročnosti odpovídá zkoušce FCE.

Jaké části obsahuje?

Reading; Time: 1 hour

Writing; Time: 45 minutes

Listening; Time: approximately 40 minutes

Speaking; Time: 14 minutes

Cena:

4 200,00 Kč

BEC Higher – 4. stupeň

Komu je určena?

Stupněm náročnosti odpovídá zkoušce CAE.Ve Velké Británii je uznáván univerzitami pro studium zaměřené na obchod.

Jaké části obsahuje?

Reading; Time: 1 hour

Writing; Time: 1 hour 10 minutes

Listening; Time: approximately 40 minutes

Speaking; Time: 16 minutes

Cena:

4 600,00 Kč